ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL LABORATORULUI DE PRODUSE PETROLIERE (Autorizat ISO)

  • Determinarea densităţii produselor petroliere lichide cu termoareometru conform SR ISO 3675 – (cost determinare 22 lei)
  • Determinarea conţinutului de apă prin distilare conform ASTM D 95 – (cost determinare 74 lei)
  • Determinarea conţinutului de apă şi impurităţi mecanice conform SR ISO 3734 – (cost determinare 60 lei)
  • Determinarea conţinutului de apă prin metoda Coulometrică conform SR EN ISO 12937 – (cost determinare 74 lei)
  • Determinarea temperaturii de congelare conform STAS 39 – (cost determinare 94 lei)
  • Determinarea temperaturii limită de filtrabilitate conform SR EN 116 – (cost determinare 94 lei)
  • Determinarea temperaturii de inflamabilitate Martens-Pensky conform SR ISO 3679 – (cost determinare 50 lei)
  • Determinarea viscozităţii cinematice la temp. de 40-100°C conform ASTM D 445 – (cost determinare 50 lei)
  • Determinarea puterii calorifice prin adere în bombă calorimetrică conform ASTM D 240 – (cost determinare 164 lei)

CERTIFICARI ISO

LABORATOR ALMATAR TRANS SRL